privacyverklaring

privacyverklaring ∑ ∑ ∑

privacyverklaring (sfeer-beeld)
groepen
geschiedenis
foto-reportages
agenda
contact
 
bestuur
lid worden?
organisatoren
wegbeschrijving
sociale media
privacy
Gastenboek
Webwijzer: zoeken & links
privacyverklaring (hoek-beeld)

Leden

De Hovelingen-Viking bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij het afsluiten van je lidmaatschap (naam en adres, geboortedatum, contactgegevens). Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database van De Hovelingen-Viking. De gegevens worden tot maximum 5 jaar na het stoppen van het lidmaatschap bewaard.

De gegevens worden gebruikt voor:

  • De ledenadministratie (door De Hovelingen-Viking)
  • Het bezorgen van het ledenblad, de uitnodigingen voor de activiteiten, de nieuwsbrief van onze vereniging.
  • De Hovelingen-Viking-ledenverzekering (door VVKB vzw)

Deelnemers

De Hovelingen-Viking bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij het deelnemen van activiteiten / evenementen (naam en woonplaats, e-mail adres of telefoon). Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database van De Hovelingen-Viking. De gegevens worden tot maximum 5 jaar na het deelnemen bewaard. Eventuele medische gegevens (medische fiche i.f.v. deelname kamp) worden na de activiteit vernietigd.

De gegevens worden gebruikt voor het bezorgen van uitnodigingen van andere activiteiten die De Hovelingen-Viking organiseert en voor de verzekering van deze activiteit (indien van toepassing op de activiteit).

Contacten

Om op de hoogte te blijven van komende activiteiten, kan ieder zich inschrijven op de nieuwsbrief van De Hovelingen-Viking. We bewaren hiervoor enkel strikt noodzakelijke contactgegevens zoals naam en e-mail adres en dit via een duidelijke bewuste keuze (opt-in, *).

Op elk ogenblik is het mogelijk om onderaan de nieuwsbrief uit te schrijven van deze mailinglist en worden je gegevens gewist uit onze bestanden (opt-out).

(*) Mogelijks werden generieke e-mail adressen zoals info@, contact@, .. voor 2018 toegevoegd aan ons bestand zonder expliciete opt-in. Uitschrijven is ook hier ten allen tijde mogelijk.

Beeldmateriaal

Foto's die genomen werden tijdens activiteiten van De Hovelingen-Viking, kunnen als sfeerbeeld in lage resolutie discreet gepubliceerd worden op www.hovelingen.be en op onze sociale media kanalen (Facebook, Twitter, Youtube en Google Plus).

Voor het gebruik van beeldmateriaal in gedrukte media, zal steeds een expliciete goedkeuring gevraagd worden.

Algemeen

Wij zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan dit via het secretariaat van De Hovelingen-Viking, Kraaienlaan 2, 8470 Gistel - ).


De Hovelingen-Viking verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) na te leven.

versie 1.0, dd 10/05/2018

volksdansgroep 'De Hovelingen-Viking', Gistel (Vlaanderen)
www.hovelingen.be /Nederlands: actiefswap to English